Zasady gry Mały fortepian

1.Niektórzy twierdzą, iż jest to jedyny prawdziwy pasjans, natomiast użytkownicy komputerów znajdą go na swoich ..pecetach” pod nazwą „Solitaire” (Samotnik). Jest to łatwy pasjans i prosty do rozłożenia, ale bardzo wciągający, ponieważ już po pierwszym rozdaniu chcesz ułożyć następny, bo ten poprzedni ci już „prawie wyszedł”. Tego rodzaju pasjans należy układać dosyć szybko, oceniając dobrze sytuację i mając przy tym trochę szczęścia. To wszystko składa się na godziny wspaniałej rozrywki.

2.Na początku rozłóż siedem kart w rzędzie, odkryj pierwszą, a resztę pozostaw zakrytą. Teraz na pierwszym rzędzie ułóż kolejny, poczynając od drugiej karty, tym samym składający się z sześciu kart. Tak jak poprzednio odkryj pierwszą kartę w drugim rzędzie, resztę pozostawiając zakrytą. Postępuj tak samo, aż zostanie tylko jedna odkryta karta w rzędzie siódmym.

3.Celem gry jest „uwolnienie” czterech asów, które będą tworzyć „bazy” umiejscowione ponad „Fortepianem”, a następnie ułożenie czterech kolorów w porządku rosnącym na odpowiednich asach.

4.Można przekładać karty w układzie z jednej na drugą, tak żeby tworzyły malejącą sekwencję przemiennych kolorów (czarny-czerwony lub czerwony-czarny). W przykładowym rozdaniu, dziesiątka karo może być przeniesiona na waleta trefl, natomiast asa umieścimy ponad układem, tworząc tym samym bazę dla jego koloru. To umożliwi nam odkrycie dwóch kolejnych kart, które do tej pory były „uwięzione” pod przeniesionymi kartami. Załóżmy, że odkryte karty to 7 pik i 8 pik. Bez wahania możesz przenieść 7 karo na dopiero co odkrytą 8 pik i odkryć kolejną kartę – powiedzmy że to będzie król pik. Jak widać, nie możesz już wykonać dalszych ruchów w tym układzie.

5.W takiej sytuacji należy użyć kart, które masz w ręku, inaczej zwanych „stosem”. W tym momencie zasady mogą się różnić w zależności od kraju czy preferencji konkretnych graczy. Większość graczy odkrywa tylko jedną kartę z ręki, co oczywiście ogranicza możliwości potencjalnych ruchów. Inni odkrywają po kolei karty z ręki do momentu, aż dostaną odpowiednią kartę, która umożliwi im ruch. Jeszcze inni natomiast odkrywają trzy karty na raz (jedna na drugiej) do momentu, aż stracą już wszystkie karty lub nie będą mieli żadnej możliwości wykonania ruchu! Od ciebie zależy, na jakie reguły się zdecydujesz, lub które zapewnią ci więcej zabawy.

6.Innym ruchem, jaki możesz wykonać w układzie, jest przeniesienie całych sekwencji z jednej kolumny do drugiej, pod warunkiem, że zostanie zachowany porządek liczbowy oraz kolory będą ułożone naprzemiennie. Jeżeli w danej kolumnie zostaną odsłonięte wszystkie karty i pojawi się wolne miejsce, wówczas możesz umieścić w nim tylko i wyłącznie króla wziętego ze stosu lub z innego miejsca układu pod warunkiem, że znajduje się na wierzchu (król może być oczywiście przeniesiony wraz z poprawną sekwencją kart – dama, walet, 10 itd. z kolorami ułożonymi naprzemiennie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *