Zasady gry Łubudu

1.W tej grze chodzi o to, aby jak najszybciej pozbyć się swoich kart. Potasuj dokładnie karty i rozdaj każdemu z graczy po siedem kart zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara zaczynając jak zwykle od gracza siedzącego po lewej stronie. Pozostałe karty umieść zakryte na środku stołu.

2.Gracze porządkują swoje karty zgodnie z hierarchią (tym razem asy są najstarsze). Osoba siedząca po lewej stronie rozdającego rozpoczyna grę wybierając dowolną kartę i kładąc ją odkrytą na środku stołu. Pozostali gracze jeden po drugim dokładają po jednej karcie w takim samym kolorze lub tej samej wartości, co poprzednia.

3.Jeżeli jakiś gracz nie ma żadnej karty, którą mógłby dołożyć, dobiera jedną kartę ze stosu. Gracz ten musi dobierać dodatkowe karty dopóty, dopóki nie dostanie takiej, którą będzie mógł dołożyć do ostatniej z odkrytych kart leżących na stole. Wszystkie inne karty, które wziął, pozostają w jego ręku. Jeżeli karty dodatkowe się skończą, a gracz nie może dołożyć nic do środka, „pasuje” i czeka kolejkę.

4.Rundę (czyli po tym, gdy wszyscy gracze wyłożyli już po jednej karcie – lub pasowali, jeśli nie mogli dołożyć żadnej karty), wygrywa ten gracz, który dołożył najstarszą kartę. Jeśli w lewie znajdują się dwie karty o tej samej wartości, wygrywa ten gracz, który wyłożył swoją kartę jako pierwszą. Karty wyłożone w danej kolejce odkłada się na bok i kolejną rundę rozpoczyna osoba, która wygrała poprzednią.

5.Zwycięzcą całej gry zostaje gracz, któremu udało się pozbyć wszystkich kart lub który na końcu ma ich najmniej (po tym, gdy skończyły się karty w stosie i wszyscy pozostali gracze spasowali). Osoba ta wykrzykuje co sił zwycięskie: „ŁUBUDU!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *