Zasady gry Szczęśliwe rodziny

1.Celem gry jest uzbieranie jak najwięcej „rodzin” kart. W standardowej talii „rodzinę” stanowi kareta, czyli cztery karty tej samej wartości. Tak więc przykładowo gracz, który posiada 7 pik i 7 karo, będzie próbował zdobyć 7 kier lub 7 trefl od pozostałych zawodników podczas gry.

2.Na początku dokładnie potasuj i rozdaj karty pomiędzy wszystkich graczy. Nie przeszkadza, jeśli niektórzy gracze będą mieli więcej kart niż pozostali. Osoba siedząca po lewej stronie od rozdającego rozpoczyna grę pytając dowolnego gracza o kartę, która jest mu potrzebna. Warunkiem jest posiadanie przynajmniej jednej karty tej samej wartości, o jaką się prosi. Jeżeli zapytana osoba posiada daną kartę, to oczywiście musi ją oddać. Wtedy pierwszy gracz może znów zapytać dowolnego gracza o kolejną kartę, jak wcześniej pod warunkiem, że posiada już jedną takiej samej wartości.

3.Ten sam gracz może prosić różne osoby o różne karty dopóty, dopóki ktoś ma kartę, o jaką prosi. Jeżeli natomiast okaże się, że zapytana osoba nie posiada karty, o jaką ją poproszono, wówczas kolejka przechodzi na tę osobą. Teraz to ona pyta kolejne osoby o potrzebne jej karty.

4.Gdy któremuś z graczy uda się zebrać „rodzinę” kart, wykłada ją odkrytą na stole przed sobą. Gra toczy się do momentu, gdy wszystkie „rodziny” zostaną skompletowane, a zwycięzcą zostaje ten z graczy, komu udało się zebrać ich jak najwięcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *