Zasady gry Karciane domino

1.Celem tej gry, często nazywanej również „Fan Tan”, jest wyłożenie wszystkich kart na centralny układ powstały na stole.

2.Najpierw rozdajemy zakryte karty wszystkim graczom. Gracze układają swoje karty według kolorów i wartości w wachlarzu, nie pokazując ich przeciwnikom.

3.Gracz, który posiada 7 karo, rozpoczyna grę wykładając tę kartę odkrytą na środek stołu. Osoba po jego lewej stronie musi teraz położyć 6 karo lub 8 karo, lub 7 w jakimkolwiek kolorze. (Jeżeli drugi gracz wyłoży 6 bądź 8 karo, muszą być one umieszczone odpowiednio pod lub nad leżącą na środku stołu 7 karo, natomiast jeśli jest to 7 innego koloru, należy umieścić ją obok niej.) Jeżeli gracz, na którego padła kolej, nie ma żadnej karty, którą mógłby w tym momencie wyłożyć, musi „spasować”. Wówczas kolejka przechodzi na następnego gracza po lewej stronie.

4.Grę należy kontynuować dodając kolejne karty odpowiednio według sekwencji rozłożonych na stole. Osoba, która pierwsza pozbędzie się wszystkich kart, wygrywa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *