Zasady gry Labirynt

1.Nie jest to najlepsza gra, gdy masz do dyspozycji zaledwie 5 lub 10 minut wolnego czasu. W grze tej potrzebna jest nie tylko duża ilość czasu, ale również namysłu. Jednak większość graczy w „Labirynt” uważa, że jest tego warty.

2.Na początku rozkładamy całą talię zaczynając od dwóch rzędów po osiem kart, a następnie czterech po dziewięć. Wszystkie karty muszą być odkryte. Ten układ pozostawia nam dwa wolne miejsca w górnym rogu po prawej stronie. Następnie musimy usunąć wszystkie króle ze stołu, co razem da nam sześć wolnych miejsc.

3.Celem gry jest ułożyć kart w ten sposób, żeby w każdym rzędzie był tylko jeden kolor w porządku rosnącym od lewej do prawej, a karta znajdująca się w lewym górnym rogu była o jeden mniejsza od karty z prawego dolnego rogu. Za każdym razem można przełożyć tylko jedną kartę. Może to wydawać się na pozór niezbyt skomplikowane, ale uwierzcie mi, że jest to bardzo trudna gra.

4.Kartę można umieścić w wolnym miejscu pod warunkiem, że jest ona w tym samym kolorze co karta po jej lewej bądź prawej stronie. Dodatkowym warunkiem jest to, że przekładana karta musi być mniejsza od karty po prawej stronie bądź większa od karty po lewej.
(Dla przykładu dwójka kier może być umieszczona obok asa kier po lewej stronie lub trójki kier po prawej. W przykładowym układzie na ilustracji ze str. 3 dwójka kier może być przeniesiona na miejsce nr 5.)

5.Jeżeli zostanie jakieś wolne miejsce po prawej stronie damy dowolnego koloru, można położyć tam asa jako mniejszą kartę od tej po jego prawej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *